EHBO vereniging (Stramproy - Tungelroy)

WELKOM op de website van EHBO-vereniging Stramproy-Tungelroy te Stramproy.


HISTORIE
De E.H.B.O. vereniging Stramproy-Tungelroy is een actieve vereniging die reeds een lange historie kent.
De vereniging is opgericht op 19 februari 1939.

Op 16 februari 1973 heeft de vereniging bij koninklijke goedkeuring onder nummer 26 van de statuten volledige rechtsbevoegdheid verkregen.
Op 28 april 1993 zijn de statuten middels een notariële akte gewijzigd en vastgelegd.
Op 6 juni 1995 zijn de statuten nogmaals notarieel aangepast en vastgelegd aan de eisen van dat moment.
Op 12 december 2007 zijn de statuten opnieuw notarieel aangepast.

In 2012 heeft de vereniging haar 75-jarig jubileum mogen vieren.  Bij de link "75-jarig jubileum" vind u hier de nodige informatie over.

Ter gelegenheid van dit 75-jarig jubileum heeft de EHBO-vereniging Stramproy-Tungelroy van de Gemeente Weert de Penning van Verdienste mogen ontvangen.

ACTIVITEITEN
Onze vereniging verzorgt diverse activiteiten.
Dit is onder andere :

  • Het verzorgen van opleidingen tot eerste hulpverlener (EHBO-er) incl. reanimatie en AED.
  • Het verzorgen van opleidingen voor AED gebruiker ( Automatische Externe Defibrillator )
  • Het verzorgen van herhalingslessen.
  • Het verlenen van assistentie bij evenementen waar EHBO zonodig in praktijk kan worden gebracht.
  • Het organiseren van oefeningen in samenwerking met bedrijven en eventueel hun BHV-ers en/of EHBO-ers en met lotusmensen.